2018-09-08 14:17:28 2018-09-06 15:44:56

Privacy

Shoptiment is een initiatief dat is gestart vanuit CreativeSolvers. CreativeSolvers (KVK: 54845874, hierna te noemen onderneming) verleent u hierbij toegang tot https://www.shoptiment.nl (hierna te noemen Website) en nodigt u uit de hier aangeboden informatie af te nemen. Onderneming behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De onderneming spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van onderneming.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor de inhoud in reacties van bezoekers wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan onderneming nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze site of de onbeschikbaarheid van deze site.

De onderneming is niet verantwoordelijk voor het juist functioneren of gebruik van enig van die producten die via een link op de Website zijn aangeschaft bij een van de partners van de onderneming. Aan het productadvies dat op deze website aangeboden wordt kunnen geen rechten worden ontleent. Dit geldt ook voor de aankoop, ontvangst of het gebruik van producten.

Privacy

De website shoptiment.nl is een website van Shoptiment, een handelsnaam van CreativeSolvers geregistreerd onder de kamer van koophandel onder de volgende gegevens:

CreativeSolvers, Hamakerstraat 128, 3052JD Rotterdam, KVK54845874.

Indien u gebruik maakt van deze website verwerken wij mogelijk persoonlijke gegevens via cookies. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten, gaat u akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren zoals hier is omschreven. Wij verwerken deze persoonlijke gegevens op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming.

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en hebben daar maatregelen voor genomen. Jouw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij daar aanleiding voor is en dit expliciet in jouw belang is.

Dit privacy statement kan onder voorbehoud worden gewijzigd en is niet van toepassing op derden die gelinkt zijn op deze website. Voor vragen, klachten of verzoeken omtrent dit statement kunt u contact opnemen via [email protected]

Doeleinden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in de meeste gevallen om tot een overeenkomst te komen, waarbij we de overeenkomst niet kunnen afsluiten als we niet op de hoogte zijn van uw persoonlijke gegevens. In de meeste gevallen gaat dit om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Indien u klant bij ons bent, zijn wij wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens waaronder naam, adres, e-mailadres en bedrijfsnaam te verwerken voor een correctie facturatie en de administratie.

In het kort verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website en onze diensten.
 • Het beveiligen van onze website en onze diensten
 • Het opsporen en verhelpen van technische fouten op de website.
 • Het optimaliseren van de website voor bezoekers
 • Het mogelijk maken van technische functionaliteiten van de website.

Verwerkte gegevens

De volgende gegevens worden opgeslagen of verwerkt bij het gebruik van deze website:

 • Wij maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten functioneren.
 • Onze serverlogs bewaren automatisch enkele gegevens over de verbindingen met onze servers zoals IP-adres, browserversie en tijdstip van bezoek.
 • Mogelijk verwerken wij via een supportverzoek, e-mailbericht, socialmediabericht aanvullende persoonsgegevens van jou. Deze worden alleen gebruikt voor de uitvoering van het verzoek en zullen wij voor zo ver mogelijk verwijderen.
 • Indien je een reactie achter laat op de website, wordt de informatie die je deelt in het reactieformulier, je IP-adres en de browser opgeslagen om spam te voorkomen. Indien je gebruik maakt van Gravatar wordt mogelijk jouw e-mail adres geanomiseerd doorgegeven aan Gravatar. Meer informatie over de privacyverklaring van Gravatar is te vinden op https://automattic.com/privacy/.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina van een website mee kan worden gestuurd, en op uw computer wordt opgeslagen. De informatie die daarin is opgeslagen kan bij opeenvolgende bezoeken weer naar onse servers of die van relevante derde partijen worden gestuurd. Wij maken gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten functioneren:

 • Cloudflare: Dit functionele cookie zorgt ervoor dat de website geoptimaliseerd kan worden door Cloudflare, een dienst om statische bestanden sneller af te leveren. Dit cookie wordt maximaal een jaar bewaard.
 • Google Analytics: De cookies van Google Analytics zorgen ervoor dat wij statistieken kunnen bijhouden voor de website en deze kunnen optimaliseren. In de toepassing van Google Analytics hebben wij de IP addressen van bezoekers geanonimiseerd. Ook heeft Google Analytics geen toestemming voor het verzamelen van gegevens voor advertenties en aanvullende diensten. In aanvulling maakt deze website geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. Als laatste hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics. Indien u zich wilt terugtrekken uit dit cookie kunt u gebruik maken van de browser-extensie voor Google Analytics opt-out (browser-extensie voor Google Analytics Opt-out). Meer opties over de privacy instellingen van Google Analytics kunt u vinden op https://www.google.com/policies/privacy/partners/. De gegevens verwerkt door Google Analytics blijven maximaal 26 maanden bewaard.
 • WordPress: Wordpress plaatst functionele cookies om inloggen van accounts mogelijk te maken. Deze worden gedurdende de inlogsessie bewaard.

U kunt meer informatie vinden over het toestaan of blokkeren van cookies in de instellingen van uw browser. Als u cookies blokkeert, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functionaliteiten van deze website.

Verwerking door derden

De volgende derde partijen verwerken mogelijk persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website. Dit doen wij voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten, vanwege een wettelijke verplichting of het registreren van domeinnamen.

 • Indien u gebruik maakt van een van onze nieuwsbrieven worden uw persoonlijke gegevens, in dit geval uw e-mail adres en in sommige gevallen uw naam, verwerkt door MailChimp. Indien u bent ingeschreven op deze nieuwsbrief, heeft u hiervoor zelf toestemming gegeven. U heeft de mogelijkheid zich voor deze mails uit te schrijven.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om een verzoek te doen om uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met het eerder vernoemde e-mailadres. Indien u jonger bent dan 16 jaar dient een dergelijk verzoek gedaan te worden door de ouders of een wettelijk vertegenwoordiger.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens op onze website en u van mening bent dat dit in strijd met de wet gaat, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van mening denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens via deze website, neem dan direct contact met ons op via het eerder vernoemde e-mail adres.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, om het risico van verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging daarvan zo klein mogelijk te maken. Zo laten we alleen de noodzakelijke en geauthoriseerde personen toe tot persoonlijke gegevens, maken we gebruik van beveiligde verbindingen en wordt de veiligheid van onze website regelmatig gecontroleerd. Wij hebben eveneens maatregelen op applicatie en serverniveau genomen om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren.